Viljan att lära

Resultatet = Potentialen – Störningar

Människor har i regel en stark vilja att lära. Problemet idag är att vi fokuserar så mycket på snabba resultat. Det skapar många gånger stress och påfrestning som leder till uteblivna resultat eller väldigt kortsiktiga resultat. När vi i stället fokuserar på aktiviteter som leder till resultat OCH lyckas skapa ett klimat som möjliggör att var och en känner att den får och kan utnyttja sin potential – DÅ skapas förutsättningar att verkligen få resultat! Den metod som vi menar bäst förenar klimat, handling och resultat är coaching.

Scroll to Top