Verksamhetsområden

Arbetsprocess

Upway arbetar med värdedriven utveckling i ett nära samarbete med sina uppdragsgivare. Vi är verksamma inom personlig utveckling, ledarutveckling, teamutveckling och förändringsledning.

I uppdragen integreras individens och/eller gruppens utvecklingsarbete med verksamhetens övergripande målsättningar och affärsplaner. Det gör utvecklingsarbetet naturligt och kraftfullt men också flexibelt.

Det innebär att vi kan arbeta med rätt frågor vid rätt tillfälle på ett sätt som passar er bäst under den tid det behövs.

Individutveckling

Teamutveckling

Förändringsledning

Individutveckling

Teamutveckling

Förändringsledning

Scroll to Top