Teamutveckling

Ingen enskild individ är starkare än en fungerande grupp

Väl fungerande team kan nå resultat som är betydligt större än summan av enskilda individers prestationer! Forskning visar att framgångsrika team agerar snabbt och effektivt. De skapar relationer som motiverar dem och har förmågan att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.

Framgångsrika team är team som ständigt arbetar med lärandet kring den egna kommunikationen och agerandet.

Teamutvecklingen genomförs med en helhetssyn på teamet. Fungerande team har inga syndabockar. Alla ingår i samma helhet som alla ansvarar för. Utvecklingsprocessen bygger på Team Coaching Internationals forskning. Teamets effektivitet utvärderas och utvecklas  ur ett antal viktiga parametrar. Det är ett spännande sätt att arbeta med eftersom fokus ligger på hur teamet som en levande helhet kommunicerar och fungerar.

Vi arbetar med att utveckla grupper och team av olika slag. Sättet att arbeta beror mycket på vilken grad av samverkan gruppen vill uppnå och vad som är önskan.

För oss handlar riktigt teamarbete om att vilja skapa resultat tillsammans. Det innebär att välja att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Individutveckling-II
Scroll to Top