Metod & fördelar

Kraften att ändra attityder och vanor

Med coaching som metod och förhållningssätt skapas den inre kraften att ändra attityder och vanor. Genom att motivationen kommer inifrån blir den också bestående. Beslut om förändring och ansvaret för att driva förändring vilar ofta på ledningen men om det ska ske en verklig förändring i form av lärande kommer den alltid inifrån. Varje individ måste kunna och vilja sätta till sina resurser. Att integrera verksamhetens mål med personalens värderingar och behov är en väl värd investering i långsiktig lönsamhet. Förändring tar tid. Vi arbetar i olika tidsperspektiv beroende av uppdrag. Tydligt syfte, tydliga mål och konsekvent handlade är avgörande för bra resultat.

Scroll to Top