Individutveckling

Individuella utvecklingsprogram för ledare och medarbetare

Vi har mer än 20 års erfarenhet av coacha ledare och medarbeterare i olika organisationer.

Vi erbjuder individuella dokumenterade utvecklingsprogram alternativt helt unika program för dem vi coachar. Helt personliga program skapas efter kartläggning av behov och önskemål.

Baserat på de kunder vi mött och forskning inom områdena personlig utveckling, ledar- och verksamhetsutveckling har vi utformat ett framgångsrikt koncept och utvecklingsprogram, Vägen Upp®. Programmet Vägen Upp har genomförts av mer än tusen svenska chefer och ledare.

Vägen Upp® – ett utvecklingsprogram med dokumenterade resultat

Vägen Upp® är ett handlings- och reflektionsprogram som kombinerat med personlig coaching vidgar tankar, ifrågasätter gamla mönster, skapar kraft och tydlighet i dig som person och ledare samt visar en konkret väg till utveckling. Vägen Upp ger en tydlig struktur och målinriktning i utvecklingsarbetet.

Du som deltagare arbetar med verksamhets- och ledarutveckling genom ditt personliga ledarskap d.v.s. i samklang med den du är och dina värderingar. Samtidigt handlar det om att ta reda på vad som är viktigt, reflektera över utvecklingsbehov och agera. Att förändra vanor och attityder innebär handling. Varje ny handling börjar med en ny tanke. Attityder är tankevanor. Vanor går att förändra!

I programmet ingår material i form av teori- och praktikdelar samt blanketter och övningar utifrån behov. Programmet är uppbyggt utifrån ett ”smörgåsbord”, där du använder de delar som är mest intressanta för dig.

Programmet sker med en professionell coach och löper över 6-12 månader.

Coachning-Vägen-Upp
Scroll to Top