Upway

Organisationen

Upway är en svensk organisation som leds av Johan Högberg. Namnet Upway tillkom genom en namnändring 2005 (tidigare Internova Ledarutveckling, sedan 1994). Upway leder nätverket Vägen Upp med cirka 20 coacher/konsulter verksamma inom kombinationen människa/verksamhet.

Positiv kommunikation + ett målorienterat arbetssätt = Upway

Namnet Upway har sin historia. Det kommer delvis från begreppet ”Upscale”. Jag hade en gång nöjet att lyssna till Esa Saarinen, då verksam vid Helsingfors universitet som forskare inom kommunikation och systemvetenskap. Det var när Esa Saarinen föreläste om fenomenet ”Upscale” som bilden kompletterades till det som nu är Upway. Esa beskrev genom begreppet ”Upscale” vikten av hur vi kommunicerar med varandra och vad effekten blir när vi använder kommunikationen för att lyfta varandra och hur länge effekten rent fysiskt faktiskt sitter kvar i kroppen. Kombinationen av ett målorienterat arbetssätt och en ”Upscale-kommunikation blev det vi kallar Upway – Business & People.

Upway är ett uttryck för vad vi tror på. Utveckling är en rörelse – en uppåtgående rörelse. Den är inte helt kontrollerbar men den har god hjälp av en väg med tydliga mål och handling. Du behöver veta både var du står och vad som är ditt mål för att det ska bli en väg som leder dig upp.

Det vi kallar Upway är en väg där vi möter varandra i våra “upp–register” – dvs i en positiv kommunikation. Upway blir därmed också ett förhållningssätt människor emellan. Människor som blir bemötta positivt agerar också positivt i sig själva och mot sin omgivning. Det låter kanske enkelt eller omöjligt. För oss är det varken enkelt eller omöjligt men resultatet blir så mycket bättre.

Scroll to Top