Vägen Upp

Vägen Upp

Vad är Vägen Upp

Vägen Upp® är ett ledarskapsprogram som vänder sig till ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll. Vägen Upp Medarbetarprogram bygger på samma process och tanke. Det är dock mer fokuserat på det personliga ledarskapet och inte ett formellt chefskap eller uttalat ledarskap för andra.

Ledarskapsprogram-Vagen-Upp.jpg

Din individuella utvecklingsresa

Du och din coach kommer tillsammans att forma en så förtroendefull relation som möjligt. En relation som är både trygg och utmanande. Trygg i den bemärkelsen att ni litar på varandra och känner att öppenhet är en styrka. Utmanande på så sätt att det finns en anledning till varför du valt en coach! Din coach ger dig mervärde, ser saker du inte ser, ifrågasätter det du inte ifrågasatt – alltid utifrån ditt bästa och det uppdrag du gett din coach. Det handlar om att agera på det som är det viktiga, att tydliggöra, att kommunicera, att utmana, att dela med sig av erfarenheter och att hela tiden ha ditt och ert bästa för ögonen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter men coachning är kärnan i våra uppdrag. Bra samtal och ett utvecklande samarbete är bådas ansvar! Tillsammans skapar vi de rätta förutsättningarna för att lyckas. 

Coachning-Vagen-Upp.png

Programmet

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarskapsprogram från Upway AB. Vägen Upp® passar dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå, skapa resultat för din verksamhet och utvecklas som människa och medmänniska.

Vägen Upp® finns även utvecklat som medarbetarprogram. Programmet är för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll.

Vägen Upp® kombinerar svenskt och utländsk forskning med konkret teori. Resultatet är två program som bygger på många års erfarenhet från de kunder vi mött, av samverkan mellan konsulter och många studier i ämnet. Varje ny organisation och individ bidrar till programmens utveckling och därför är de under ständigt utveckling – precis som du också är.

Vagen-Upp-verksamhetsutveckling.jpg

Genomförande

En övergripande uppdragsbeskrivning och en personlig utvecklings- och handlingsplan dokumenteras redan vid första mötet. Planen uppdateras och kompletteras i takt med utveckling och förändring. 

Materialet följer en naturlig utvecklingsprocess, men kan även användas fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är mest aktuella och viktiga eller kanske till och med akuta. 

Ledarskapsprogrammet: 12 månader innehållande åtta träffar
Medarbetarprogrammet: 6 månader innehållande fyra träffar

Vagen-Upp-Ledarskap-och-verksamhetsutveckling.jpg

Bodil Nordkvist
Verksamhetschef, Friskis & Svettis, Ängelholm

“Upways ledarskapsutbildning, Vägen upp var precis vad jag behövde när jag efter många år som lärare och biträdande rektor sadlade om och började arbeta som verksamhetschef på Friskis & Svettis, Ängelholm. Utbildningsprogrammet gav mig oerhört mycket, men framförallt fick jag insikt, verktyg och trygghet i att utveckla mitt eget personliga ledarskap. All utveckling kommer inifrån och börjar med mig, så sant. Nu fortsätter Friskis Ängelholm samarbetet med Upway och utveckling för teamet. All personal genomför, tillsammans med coach Johan, 4 workshops där vi utifrån vårt teams behov, bygger goda relationer, tillit och samarbete. Vi vill mer, ta ett snäpp till och helt enkelt skapa en skön arbetsplats där det är kul att gå till jobbet. Tillsammans med Upway sätter vi vårt teams mål, för att ta oss hela vägen upp.”

Bodil Nordkvist
Verksamhetschef Friskis&Svettis Ängelholm

“Upways ledarskapsutbildning, Vägen upp var precis vad jag behövde när jag efter många år som lärare och biträdande rektor sadlade om och började arbeta som verksamhetschef på Friskis&Svettis, Ängelholm. Utbildningsprogrammet gav mig oerhört mycket, men framförallt fick jag insikt, verktyg och trygghet i att utveckla mitt eget personliga ledarskap. All utveckling kommer inifrån och börjar med mig, så sant. Nu fortsätter Friskis Ängelholm samarbetet med Upway och utveckling för teamet. All personal genomför, tillsammans med coach Johan, 4 workshops där vi utifrån vårt teams behov, bygger goda relationer, tillit och samarbete. Vi vill mer, ta ett snäpp till och helt enkelt skapa en skön arbetsplats där det är kul att gå till jobbet. Tillsammans med Upway sätter vi vårt teams mål, för att ta oss hela vägen upp.

Bodil Nordkvist
Verksamhetschef Friskis&Svettis Ängelholm

“Upways ledarskapsutbildning, Vägen upp var precis vad jag behövde när jag efter många år som lärare och biträdande rektor sadlade om och började arbeta som verksamhetschef på Friskis&Svettis, Ängelholm. Utbildningsprogrammet gav mig oerhört mycket, men framförallt fick jag insikt, verktyg och trygghet i att utveckla mitt eget personliga ledarskap. All utveckling kommer inifrån och börjar med mig, så sant. Nu fortsätter Friskis Ängelholm samarbetet med Upway och utveckling för teamet. All personal genomför, tillsammans med coach Johan, 4 workshops där vi utifrån vårt teams behov, bygger goda relationer, tillit och samarbete. Vi vill mer, ta ett snäpp till och helt enkelt skapa en skön arbetsplats där det är kul att gå till jobbet. Tillsammans med Upway sätter vi vårt teams mål, för att ta oss hela vägen upp.

Scroll to Top