Vägen Upp

Vägen Upp, individ- och verksamhetsutveckling för ledare

I programmet arbetar du med såväl det korta som det långa tidsperspektivet. Det innebär att du lär dig fokusera, agera och fatta beslut här och nu. Du arbetar mer genom andra, utvecklar din förmåga att leda och coacha medarbetare.

I det längre perspektivet arbetar du för att skapa rätt team omkring dig, utveckla medarbetare, arbetssätt, samverkan och öka ditt helhetstänkande. Programmet löper över 6-12 månader.

Vanliga resultat efter programmet

  • Tydligare och bättre resultat i verksamheten
  • Tryggare och kraftfullare som människa och ledare
  • En väl fungerande personlig struktur i arbetssätt och kommunikation
  • Fungerande rutiner och arbetssätt inom hela ansvarsområdet
  • Tydlighet, delaktighet och trivsel
  • Mer engagemang och ansvarstagande hos medarbetare
  • Bättre personlig balans i livet som helhet

Resultatet beror av vad som varit viktigt för dig.
Vi ser stora skillnader i behov kopplat till ledarerfarenhet och person.

Besök gärna Vägen Upp’s hemsida (extern länk) »