Coaching

Coaching

Coaching är en mycket kraftfull väg till utveckling och ett förhållningssätt med stor respekt för individen och tron på var och ens inneboende förmåga.

En kompetent coach är inget bollplank. Coaching handlar om att få dig/er att se det du själv eller ni själva kanske inte sett tidigare. Det handlar om att agera på det som är det viktiga, att tydliggöra, att kommunicera, att utmana, att dela med sig av erfarenheter, att hela tiden ha ditt och ert bästa för ögonen. Att gå vägen.

Vi fokuserar på klimat, lärande och resultat. En individ eller organisation med stor tillit till förmågan att lyckas, ett aktivt positivt lärande med tydlighet i de resultat som ska uppnås är ett val och en möjlighet.

Med coaching skapas förutsättningar till självmotivation, ansvarstagande och medskapande.

Coachande ledarskap – bättre ledare, bättre mentor

Vi träffar många ledare och mentorer som förstår fördelarna med ett coachande ledarskap men som känner att de inte praktiserar sitt kunnande i den utsträckning de önskar.

Coaching är en färdighet som andra färdigheter. Den kan läras! Vår erfarenhet är att med en relativt liten insats kan din förståelse och förmåga att coacha andra snabbt utvecklas och med mycket goda resultat.

Är du intresserad av att utveckla ditt coachande ledarskap eller om du/ni vill utveckla interna coacher och mentorer: kontakta oss »