Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Upway arbetar i ett nära samarbete med kunderna inom personlig utveckling, affärs- och verksamhetsutveckling samt ledarutvecklingVi arbetar i ett nära samarbete med våra kunder inom personlig utveckling, ledarutveckling samt affärs- och verksamhetsutveckling.

I uppdragen integreras individens och/eller gruppens utvecklingsarbete med verksamhetens övergripande målsättningar och affärsplaner. Det gör utvecklingsarbetet naturligt och kraftfullt men också flexibelt.

Det innebär att vi kan arbeta med rätt frågor vid rätt tillfälle på ett sätt som passar er bäst under den tid det behövs.