Verksamhetsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling

”Vad är strategi och vad är operation och när ska vi få tid att arbeta med utveckling?”

Vi hjälper er att definiera er långsiktiga ambition och att nå resultat i arbetet från strategi till operation.

Det finns ett uttryck som säger att ”Culture beats Strategy”. Det stämmer i den mening att företagskulturen är avgörande för att lyckas genomföra en strategi. Samtidigt är strategier en förutsättning för att skapa en effektiv och positiv kultur. Att få ihop kultur och strategi är lönsamhet.

Vi hjälper organisationer att genomföra beslutade förändringar och att utvecklas i önskad riktning. Syftet varierar men ytterst handlar det om att prestera så goda resultat som möjligt utifrån de förutsättningar som finns och de värderingar organisationen önskar efterleva.

Vår kärnkompetens är förändrings- och utvecklingsarbete. Vi är en neutral och konfidentiell samarbetspartner. Detta tillsammans gör att vi lättare kan skapa en effektiv och öppen process med bestående resultat.

Strategiarbete handlar inte om kortsiktiga lösningar och är inte ett statiskt arbete som sker ett par gånger om året. Resultatet syns i en tydlig och levande process och i förverkligande av beslut.