Teamutveckling

Teamutveckling

”Ingen enskild individ är starkare än en fungerande grupp.”

Väl fungerande team kan nå resultat som är betydligt störe än summan av enskilda indviders prestationer! Forskning visar att framgångsrika team agerar snabbt och effektivt. De skapar relationer som motiverar dem och har förmågan att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.

TeamutvecklingTeamutvecklingen genomförs med Team Diagnostic™ som är en effektiv utvecklingsprocess för team och som dessutom mäter teamets effektivitet ur ett antal viktiga parametrar. Det är ett spännande sätt att arbeta med team eftersom fokus ligger på hur teamet som en levande helhet kommunicerar och fungerar.

Vi arbetar med att utveckla grupper och team av olika slag. Sättet att arbeta beror mycket på vilken grad av samverkan gruppen vill uppnå och vad den behöver uppnå.

För oss handlar riktigt teamarbete om att vilja skapa resultat tillsammans.
Det innebär att välja att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Upway ingår i Team Coaching Nordic, TCN