Nätverk

Upways nätverk

Upway har ett nätverk som består av coacher och konsulter med specialiteter inom personlig utveckling, ledarutveckling och affärsutvecklingUpway har ett nätverk som består av coacher och konsulter med specialiteter inom personlig utveckling, ledarutveckling och affärsutveckling. Alla är egna företagare med en gemensam syn på utveckling och företagande. Företaget Upway leds av Johan Högberg.

Nätverket bygger på ett gemensamt intresse av att öka våra klienters förmåga att nå resultat av egen kraft. Även om var och en har erkänd kompetens inom sitt område är det intresset för coaching som skapar den gemensamma kraften för dig som kund. En målsättning är att kunna möta varje klients behov av personlig coaching, business coaching samt utveckling av högpresterande team.

Vi träffas regelbundet för att själva och träna och utvecklas i våra roller samt för att stärka oss som team i vår strävan att agera på bästa sätt i våra uppdrag

Upway samverkar i följande organiserade nätverk:
Vägen Upp
Team Coaching Nordic
Värdeakademin