Johan Högberg

Johan Högberg

Yrkesbakgrund

Jag har arbetat som konsult/coach och företagare inom näringslivet och i den offentliga sektorn sedan 1993. Under den här perioden har jag haft nöjet att arbeta i olika konstellationer. Jag har grundat och utvecklat en konsultorganisation och genomfört mer än 500 individuella utvecklingsprogram samt genomfört flera spännande verksamhetsuppdrag av skiftande karaktär.

Idag leder jag nätverket Vägen Upp som fokuserar på indvid- och verksamhetsutveckling för ledare och medarbetare. Jag är även medlem i Values Academy

Jag arbetar tillsammans med olika konsulter och coacher för att kunna erbjuda den bästa lösningen för varje uppdrag men också för att få möta nya människor med andra kompetenser.

Utbildning

Professional Co-active Coach, Coach Training Institute
ORSC, Organization & Relationship Systems Coaching
Certified Team coach, Team Coaching International
Cultural Transformation Tools Training, Barrett Values Centre
Fil. kand, Göteborgs universitet, inriktning marknadsföring